Консултирай се сега

Академия за европейско право — ERA

Целта на Академията по европейско право (ERA) е да насърчава разбирането и най-добрите практики в областта на правото на ЕС чрез предоставяне на обучение и форум за дискусии и обмен на практикуващите юристи и адвокати от цяла Европа.

 

Целеви групи

ERA работи с всички практикуващи юристи, вкл. и адвокати:

 • съдии;
 • прокурори;
 • адвокати на частна практика;
 • нотариуси;
 • юрисконсулти и адвокати, работещи в областта на бизнеса;
 • служители на правоприлагащите органи;
 • адвокати, работещи в областта на публичната администрация.

Видове разработени дейности за обучение

Съгласно обяснението, изложено в съобщението на Европейската комисия относно съдебното обучение от септември 2011 г., ERA „има богат опит в успешното организиране на семинари по право на Съюза за мултикултурна публика“. ERA предлага конференции и курсове на различни нива в своя център в Трир (в близост до съдебната столица на ЕС в Люксембург), в Брюксел и в цяла Европа:

 • годишни конференции и форуми за преглед и обсъждане на последните развития в дадена област;
 • семинари за практикуващи юристинасочени към подробно разглеждане на определени новости в областта;
 • курсове за основно обучение, като въведение в специфична сфера на правото на ЕС;
 • информационни сесии в Брюксел за анализиране на актуални развития в правото на ЕС;
 • курсове по правен език.

ERA също така предоставя:

 • курсове и ресурси за електронно обучение;
 • презентации в електронен формат с участието на водещи експерти по право на ЕС;
 • тримесечно правно списание, наречено ERA Forum“.

Програмите за обучение на ERA обхващат всички области на правото на ЕС:

 • европейско публично право, напр. институционално право, основни права, предоставяне на убежище и имиграция, право в областта на околната среда, данъчно облагане;
 • европейско частно право, напр. защита на потребителите, трудово и социално право, международно частно право, съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси;
 • европейско търговско право, напр. конкурентно право, обществени поръчки, права на интелектуална собственост, дружествено право, финансови услуги;
 • европейско наказателно право, напр. съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, полицейско сътрудничество.

Дейности през 2015 г.

През 2015 г. ERA организира 157 обучения, посетени от 6903 практикуващи юристи от 54 страни. Тя също така предложи 7 курса за електронно обучение и около 60 презентации в електронна форма.

Участниците бяха със следните професии:

 • съдии: 27 %
 • прокурори: 5 %
 • адвокати на частна практика: 24 %
 • юрисконсулти: 5 %
 • служители на правоприлагащи органи: 1 %
 • служители на ЕС: 7 %
 • служители на министерства: 6 %
 • други държавни служители: 9 %
 • академични служители: 5 %
 • представители на фондации/НПО: 4 %
 • други: 6 %.

Международни партньорства/споразумения

Като един от основателите на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN) през 2013 г. ERA беше преизбрана в управляващия комитет на EJTN за периода 2014 — 2017 г. За същия период ERA беше избрана за ръководител на работната група по програмите на мрежата и за член на нейната работна група във връзка с технологиите. Освен това тя поддържа стабилни връзки с отделни национални институции за съдебно обучение, като с няколко от тях академията е сключила рамкови споразумения за съвместно организиране на дейности за обучение за съдии и прокурори.

ERA също така редовно работи по всеки отделен проект със Съвета на адвокатските колегии и правните общества в Европа (CCBE), Съвета на нотариусите на Европейския съюз (CNUE), Евопейското сдружение на юрисконсултите (ECLA), както и с други организации на юристи на европейско и национално ниво.

Като фондация, действаща в полза на обществото, ERA е член на Центъра на европейските фондации.

История

ERA беше създадена през 1992 г. по инициатива на Европейския парламент. Учредители са Великото херцогство Люксембург, провинция Рейнланд-Пфалц, град Трир и сдружението „Приятели на ERA“. В годините след създаването ѝ към фондацията, наред с други, са се присъединили 25 от 28-те държави — членки на ЕС.

Данни за контакт

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier – Germany
Тел.: +49 651 93737-0
Офис в Брюксел
Avenue d’Auderghem 36 – B-1040 Brussels – Belgium

Адрес на електронна поща: info@era.int

Брой на служителите: 74.

Правен статут: ERA е обществена фондация с нестопанска цел.

Връзки по темата

Уебсайт на ERA

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас