Консултирай се сега

Електронният магазин и изискванията на закона

I. Необходимо ли е нашия бизнес да присъства онлайн?

Съвременните информационни и комуникационни технологии се използват все по-масово от хората. Интернет пък се превръща в основната среда, където хората общуват помежду си и търсят информация. По данни на НСИ към края на 2019 г. над 75 % от домакинствата имат достъп до интернет, а лицата, който редовно използват интернет са над 2/3 от гражданите, като във възрастовата група до 54 г. това са над 73 %. Имайки предвид тези цифри, сами разбирате, че изграждането на електронен магазин, представя пред вашия бизнес прекрасна възможност за достигане до повече потребители, разширяване на пазара и на печалбите.

Поддръжката и експлоатацията на един електронен магазин е значително по- евтина от физически такъв. Също така където и да се намира вашият магазин, ако той е физически, е невъзможно да достигнете до толкова голям дял от потребители, както чрез инернет. Според информация на Евростат, за последните 5 годни, делът на хората у нас, които пазаруват по интернет, е нараснал повече от два пъти. Всичко това показва, че за вашия бизнес е добре да присъства в интернет, защото това създава предпоставки за разширяване на оборотите, а от там и на вашите печалби. В европейските страни делът на хората, който пазаруват онлайн е изключително висок, която тенденция ще се развива и в България в идващите години.

Всичко това внася много промени в бизнеса. Електронната среда създава специфични законодателни необходимости за защита на правата на потребителите в интернет. С всички тях следва да се съобразите при изграждaнето на онлайн магазина си.

II. Как да отворя електронен магазин?

Процесът на разработване и стартиране на функционирането на вашия електронен магазин минава през дейности от различен тип. Необходимо e технически да бъде изработен магазина и да се спазят изискванията на закона към онлайн търговията. Също така и чисто бизнес решения- как ще се рекламира и къде, какви ще бъдат комуникационните канали, за стигане до повече потребители и други подобни. Настоящата статия ще се концентрира основно към юридическите изисквани, като останалите елементи ще бъдат само маркирани, за да знаете какви са необходимите действия и предизвикателства пред отварянето и разработването на online магазин.

  1. Създаването на уебсайт.

На първо място, за да прехвърлите търговката си дейност в инернет пространството е необходимо да създадете уебсайт. При създаването на уебсайта е от съществено значение какъв домейн ще изберете. Същият следва да е подходящ, с оглед на това какво мислите да продавате. За пример- подходящ би бил домейна bijuta.bg, ако мислите да продавате бижута на Вашия сайт.

При избора на домейн следва да се внимава и дали той да не е близък или пък идентичен с името на вече регистрирана търговска марка. Ако не се спази посоченото изискване, се допуска нарушение, което може да бъде преследвано от закона.

След избора и закупуването на домейн започва изграждане на електронния магазин. Същият може да се изгради или от Вас или от специалисти, като изборът е изцяло Ваш. Възможно е да използвате някоя от безплатните онлайн платформи за изграждането на сайта си. Друг вариант е да използвате помощта на професионалисти. Те ще могат да ви съдействат и за това уебсайта да излиза по- напред при търсене в Google. Последното е от изключително значение за броят на хората, до които ще стигнете.

  1. Изисквания на закона.

Освен изискванията на Търговския закон, данъчното законодателство и всички останали изисквания, които важат при упражняването на търговска дейност от Ваша страна, при електронния магазин са налице и редица специфични изисквания. Това са разпоредби на Закона за електронната търговия и на други специални нормативни актове.

а). Важно е да знаете, че визуалното оформление на един сайт е обект на авторско право.

Това ще рече, че при изготвянето на Вашия електронен магазин не следва да изглежда като друг сайт, който има сходно съдържание. Следва да се избягва сходство и със сайт, в който се продават подобни на нашите продукти.

б). От изключително значение е да бъдат изготвени и да са достъпни на уебсайта Ви Общи условия за ползването му.

В Общите условия трябва да е описани подробно процедурите на функциониране на онлайн бизнес модела. На първо място това е процедурата по сключване на договора. Също така на доставката на стоките и сроковете за това. Какви са предоставените начините за плащане. Следва да има разписана и процедура за връщане на предлагания продукт. В интернет циркулират множество Общи условия, но за да сте сигурни, че при изготвянето им са спазени изискванията на закона е добре да се обърнете към специалист. Той ще Ви ги изготви и така ще сте сигурни, че са спазени законовите изисквания към тяхното съдържание и наличната информация.

в). При сключването  на сделки с клиентите на Вашият онлайн магазин те ще предоставят личните си данни.

Европейското законодателство въвеждат изисквания към събирането, обработката и съхраняването на тези лични данни. Съобразяването с тези изисквания и качествената защита на личните данни на Вашите клиенти е от първостепенно значение за вашия бизнес.  Това е важно както за доверието на потребителите във Вас, така и за законосъобразното функциониране на Вашия online магазин. След влизането в сила на GDPR и измененията на вътрешното законодателство не е налице изискване за регистрация като администратор на лични данни. Следва обаче да бъде публикувана на видно място на сайта Вашата Политиката за поверителност на търговеца. Тя следва да възпроизвежда вътрешните правила за опазване сигурността на данните и начина по който събирате, обработвате и съхранявате същите.

г). Договорите, които се сключват от Ваша страна с всеки един от потребителите имат своята специфика. Законодателството в сферата на защита на потребителите ги третира като “договори от разстояние”.

Законът дава възможност на всеки клиент да върне стоката в 14-дневен срок без да излага причина за това. Също така без да дължи обезщетение и без да бъде натоварван с каквито и да е разходи. Задължително е в уебсайта на Вашия електронен магазин да има точна, ясна и изчерпателна информация за тази възможност. Информацията следва да е предоставена на разбираем език на удобно място в сайта.

д). С промен в Наредба Н–18 бе въведено задължение за всеки търговец в Инернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез online магазин да подаде информация по електронен път.

Същото следва да стане с електронен подпис по реда на ДОПК чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, съгласно приложение № 33. Това важи независимо дали лицето използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет.

  1. Начини на плащане

При „отварянето“ на магазина е необходимо да предоставите и възможно най- широки възможности относно начините на плащане. Задължително е да бъде предоставена възможността на клиентите за извършването на плащане чрез наложен платеж. Това е начин на плащане, при който закупения продукт се заплаща в момента на доставката. В България това е най- предпочитания начин на плащане. Ако не го предоставите като възможност има опасност голяма част от клиентите да се откажат да използват вашия електронен магазин.

Следва да се предоставят възможности пред клиентите за плащане като виртуален POS (плащане с карта като в реален магазин), ePay, кредитна/дебитна карта (можете да ползвате Braintree за това), както и PayPal.

Настоящата статия представлява единствено мнение на автора ѝ, като същата не представлява правен съвет. Ако имате нужда от помощ и съдействие или консултация при отварянето на Вашия електронен магазин можете да се свържете с нас.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас