Консултирай се сега

Забрана за напускане на пределите на Република България

Забрана за напускане на пределите на Република България е мярка за процесуална принуда, предвидена в НПК.

Правото на всеки да напусне пределите на държавата, в която се намира е обект на защита, предвиден в Европейската конвенция защита правата на човека. Упражняването на това право подлежи на ограничение само, когато става въпрос за националния интерес и обществената сигурност.

За налагането на тази мярка е необходимо наличието на следните предпоставки:

  • обвиняемият да е привлечен за тежко умишлено престъпление или за друго престъпление, с което е причинена смърт;
  • когато съществува опасност, обвиняемият да се укрие извън пределите на страната.

Втората предпоставка не е посочена изрично в закона. В НПК, обаче е предвидено правилото, че съдът отменя забраната, ако не съществува опасност обвиняемият да се укрие извън пределите на страната. Изтълкувано per argumentum a contracrio се стига до извода за втората предпоставка.

На етап досъдебно производство, компетентен да наложи мярката забрана за напускане пределите на Република България, е прокурорът.

С налагането на забраната незабавно се уведомяват граничните контролни пропусквателни пунктове или иначе казано мярката се изпълнява незабавно.

NB: При направено искане от обвиняемия или неговия защитник за разрешение за напускане пределите на страната, прокурорът може да вдигне забраната. Отказът му подлежи на обжалване пред съответния първоинстанционен съд. Съдът незабавно разглежда жалбата в закрито заседание и се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.

В съдебната фаза на процеса, правомощия по налагане на забраната за напускане на страната се осъществяват от съда. Отмяната на мярката също се разглежда от съда, който се произнася с определение. Определението подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд. Мярката подлежи и на касационен контрол, но заедно с въззивната присъда.След влизане в сила на присъдата органът, който трябва да се произнесе по основанието за отпадане на мярката е този, който я е постановил.

След налагане на тази забрана, директорът на Главна дирекция “Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция” към Национална служба “Полиция”, налага принудителна административна мярка, изразяваще се в забрана за напускане на страната и отказ за издаване на документ за задгранично пътуване.

Настоящата статия не представлява правен съвет, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с нас.

Comments

  • Вече 2г. и 4 м. трпя тази мярка. Правил съм 5 опита за отмяната й, но безуспешни. Пет пъти съм искал да ме пуснат за конкретен срок и отново неуспешно. Не съм осъждан и все още не съм и криминално проявен. Какво според вас трябжа да направя

  • Здравейте.
    Живея в чужбина, направих си лична карта и паспорт с изтекъл срок на валидност в българското консулство в Истанбул, новият ми паспорт и лична карта не са издадени от консулството, имам забрана за пътуване в чужбина в България, как мога да отменя забраната за пътуване в чужбина?

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас