Консултирай се сега

Запознай се с правата си. Знай кога имаш право.

В качеството си на потребител в ЕС, имаш повече право, отколкото предполагаш. Тези права са създадени, за да бъдеш защитен в онлайн и офлайн пространството, както и в рамките на ЕС. Открий какви са те и как можеш да ги използваш.

Данни от специално проучване, проведено преди началото на мащабната международна кампания на Европейската комисия “Имаш право” сочат, че под 40% от българите са наясно, че банките трябва да представят стандартизирани детайли за своите такси, a едва 43% са информирани, че при смяна на банка, новата институция трябва да се погрижи за процеса по прехвърляне на всички сметки.

Българските потребители не са запознати с правата си, като разликата в информираността в малките и големите градове е двойна – едва 30% от хората в малките населени места смятат, че ги познават, според изследване на Technopolis Group от 2019 г. Чрез серия дигитални и офлайн активности, както и със създаването на специализиран уебсайт по темата, кампанията се стреми да промени това.

В България кампанията стартира с фокус върху пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги. Според данни на НСИ, броят на българите, пътуващи в чужбина, продължава да бележи ръст и тази година – само през месец май 2019 г. пътуващите зад граница са били с 4,6% повече спрямо същия период миналата година. Това прави нуждата от информираност сред потребителите все по-голяма.

Допълнителните права, резултат от промените в Директивата на ЕС за пакетните пътувания, влезли в сила в България през 2018 г., дават по-голяма сигурност на пътуващите. Те включват гаранция за застраховка и връщане на пари, ако организаторът обяви фалит, както и ясни правила относно увеличение в цените.

Установените в договора цени не подлежат на промяна, освен ако изрично не е предвидена такава опция. Дори в такъв случай промяна е възможна до 20 дни преди пътуването, а увеличение над 8% от общата цена на пакета дава на потребителите възможност да се откажат от договора. При невъзможност за пътуване пък е възможно прехвърлянето на туристическия пакет на друг потребител, стига това да е в разумен срок.

Директивата осигурява по-големи права, свързани и с анулирането на резервация, и очертава ясната отговорност на организатора за извършване на пътническите услуги, представляващи част от пакета. Тя предоставя също частична защита за свързани пътнически услуги, например, когато пътуващият закупи транспортна услуга, а компанията го улеснява за намирането на втора, например хотел, но са закупени поотделно в рамките на 24 часа.

Повече за кампанията (#yourEUright) и потребителските права, гарантирани от Европейския съюз, може да бъде открито тук: europa.eu/youreuright/_bg

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас