Консултирай се сега

Запор по време на извънредно положение

След дълги дебати в пленарна зала, вето от Президента и прегласуване, днес беше обнародван закона за извънредното положение. В него държавните органи приеха, че е необходимо да въведат известни права и задължения към гражданите. Най-важното от тях е – никой не може да налага запор на банковата Ви сметка по време на извънредно положение.

На 24.03.2020г. Държавен вестник публикува Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с Решение на Народното събрание на 13.03.2020г. В разпоредбата на чл. 5 от закона се предвиди и спирането на запор и ограничение на дейността на съдебните изпълнители за периода на извънредното положение. И по-точно:

По време на извънредното положение се спират всички публични продани и въводи във владение. Това означава, че по време на действие на извънредните мерки, съдебните изпълнители нямат право да продават имота Ви. Забранено е и извършването на описи на движимо и недвижимо имущество на физически лица. След отмяна на извънредното положение, те ще насрочат нова дата за извършването на тези действия.

Законът предвижда, че за периода на извънредното положение не се налагат запори на:

  • банкови сметки на физически лица;
  • трудови възнаграждения и пенсии;
  • лечебни заведения.

Не се налагат и обезпечения върху медицинска апаратура и оборудване.

Има и някои изключения в забраната за налагане на запори на банкови сметки на физически лица. Правилата по-горе не важат, когато запорът е наложен за събиране на задължения за:

  • издръжка;
  • вреди от непозволено увреждане;
  • вземания за трудови възнаграждения.

NB: Едноличните търговци (ЕТ) са физически лица по смисъла на закона. Техните банкови сметки могат да бъдат запорирани само във връзка с неизплатени задължения на техни работници.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас