Консултирай се сега

Изкуственият интелект ще промени и правото

Правото се докосва до всяка част от света на бизнеса. Всичко, което компаниите правят – продажби, покупки, сливания, партньорства, се извършва чрез намесата на юристи. Поне засега.

В световен мащаб пазарът на юридически услуги е един от най-големите. В същото време той остава дълбоко недоразвит. За добро или лошо, правото е обвързано с дълбоки традиции, а процесът по приемане на нови технологии е изключително бавен.

Това най-вероятно ще се промени в близките години. Повече от всяка друга технология, изкуственият интелект драматично ще промени и светът на правото. Всъщност, този процес вече е в ход.

Правото в много отношения си прилича с изкуствения интелект. И двете действат по сходен начин: преглеждат практиката, за да изведат правилото за прилагане на конкретен закон.

Сред социалните науки, правото се доближава най-много до системата на формалната логика. За да се опрости, правото включва норми и тяхното тълкуване, чрез които в зависимост от конкретните факти, се стига до правно заключение. Тази методология, ориентирана към логиката, е точно този вид дейност, към която изкуственият интелект може да се приложи ползотворно. Някои области на юридическата наука са изключително обещаващи във връзка с внедряването на изкуствения интелект.

Преглед на договори

Договорите са кръвоносната система на икономиката. И все пак процесът по договаряне и финализиране е особено неприятен.

Адвокатите на всяка страна трябва да преглеждат, редактират и обменят документи, докато страните стигнат до консенсус. Процесът може да бъде продължителен, да забави сделката и да възпрепятства бизнес начинанията на дружествата. Грешките, вследствие на човешка намеса са често срещани, което не е изненада с оглед обема на документацията. Целият този процес може да бъде автоматизиран. Много стартиращи компании разработват системи с изкуствен интелект, които автоматично приемат договори, анализират ги, използвайки технология за обработка на език и определя кои части от договора са приемливи и кои са проблеми.

Въпреки, че това може да звучи невъзможно, големи корпорации като eBay, Home Depot, Sales Force използват услуги за преглед на договори чрез изкуствен интелект.

Анализ на договори

Преговорите и подписването на договори е само началото. След като страните имат сключен договор, спазването на всички договорни задължения може да се окаже изключително трудно. Това предизвикателство е особено актуално при големи предприятия: те ще имат проблеми с неизпълнени договори с различни контрагенти, в различни подразделения.

До голяма степен адвокатите често се губят в безкрайните алинеи и параграфи на по-големите договори. Изкуственият интелект предлага решения, които извличат ключови елементи от текста, правейки го разбираем за заинтересованите страни. Възможностите, които ще предоставят тези решения са многобройни. Екипите по продажби, например, могат да проследят кога договорите са готови за подновяване, екипите по възлагане на поръчки могат да бъдат в течение на детайлите на съществуващите споразумения и т.н.

адвокат

Изход от дело

Екипи от програмисти и юристи разработват изкуствен интелект, който ще прогнозира резултатите от висящ спор. Софтуерът ще използва за основа съдебна практика и прецеденти за всеки отделен случай.

Тъй като тези прогнози стават все по-точни, те ще окажат голямо влияние върху правния мир. Например, адвокатските кантори ще започнат да ги използват, за да планират стратегията си за бъдещи съдебни спорове, да ускорят преговорите между страните и да сведат до минимум съдебните дела. Според някои кантори в САЩ, които са въвели технологията, точността на изкуствения интелект във връзка с изхода на дадено дело достига 90%.

В заключение

Като вземем предвид размерите на юридическия пазар, въвеждането на изкуствен интелект представлява изключителна възможност за добавяне на стойност. Усъвършенстването на технологиите ще отключи големи възможности и нови полета за дейности в областта на правото, а процесите в правната материя ще бъдат променени изцяло.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас