Консултирай се сега

Какви са правата на свидетел по делото?

Когато получите призовка, трябва внимателно да прочетете съдръжанието й. Ако сте призован за свидетел, за Вас възниква задължението да се явите, за да дадете показания.

В самата призовка трябва да е записано, че сте призован като свидетел, както и:

  • в кой съд да се явите;
  • дата и час на съдебното заседание;
  • номер на делото.

Явяването пред съда е задължението, освен ако нямате уважителна причина за неявяване. В този случай, трябва да представите документ, удостоверяващ причината за неявяването. Ако работите е необходимо да покажете призовката пред работодателя си. Той е длъжен винаги да ви освободи за заседанието.

NB: Ако не се явите в съдебно заседание и нямате за това уважителна причина, съдът ще ви наложи глоба, а в някои случаи е възможно да постанови принудително довеждане.

За самото съдебно заседание трябва да носите лична карта, която да представите на съдебния състав. След като бъде снета самоличността, съдията ще Ви попита дали имате родствени връзки или дали познавате някоя от страните. Ако е налице роднинска връзка, може да откажете да свидетелствате. В тозли случай няма да има последствия за Вас като свидетел.

Като свидетел не сте длъжен да отговаряте на въпроси, които биха уличили в престъпление него или негов роднина. Ако считате, че с отговор на поставен въпрос се засягат правата Ви имате право да се консултирате с адвокат. Съдът е длъжен да уважи такова искане. По време на разпита може да си служите с бележки, дати и друга информация, която се намира у Вас. Самите свидетелски показания се излагат под формата на разказ. Както съдът, така и другите страни могат да задават въпроси на свидетеля.

Съдът ще Ви разясни отговорността, която имате като свидетел. Длъжни сте да казвате истината. В портивен случай, може да Ви бъде повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване, което предвижда до 5 години лишаване от свобода.

Като свидетел имате право да Ви бъдат присъдени разноски. Те включват работния ден, в който не сте били на работа, както и разноски по явяването Ви. След приключване на съдебното дело, съдебният състав издава разходен касов ордер. Важно е да пазите всички документи, удостоверяващи сторените от Вас разходи.

В случай, че бъдете призовани като свидетел, може да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас