Консултирай се сега

Какво да правим, ако КАТ ни свали номера на колата?

В последните години се приеха редица законодателни промени, касаещи движението по пътищата. Все по-често се срещат шофьори, на които е свален номера на колата, в следствие на някаквo нарушение.

Свалянето на номера на автомобил от КАТ е възможност, предоставена на с измененията на закона от 2017г. При отнемане на регистрационните табели (номера на колата), служителите съставят акт за установяване на нарушението. След съставяне на акта, те свалят номера и изземват свидетелството за регистрация на колата.

Може да Ви бъде наложена и глоба. Размерът е различен, в зависимост от извършеното нарушение. В този случай ще бъде съставен акт за установяване на извършеното нарушение, а въз основа на него – ще Ви бъде издадено и наказателно постановление. Ако не сте съгласни с него, може да го обжалвате в 7-дневен срок от дата на връчването му.

По същността си прекратяването на регистрация на МПС е принудителна административна мярка, която се налага за няколко нарушения:

  • ако управлявате автомобил, без да притежавата книжка или тя е временно отнета;
  • при шофиране след употреба на алкохол или наркотици;
  • ако откажете да бъде извършена проверка за установяване употребата на алкохол или наркотици;
  • не изпълнявате предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвтта или за употреба на наркотични вещества;
  • ако някой друг, който не притежава книжка управлява автомобила Ви.

NB: Законът приема, че лица, които не притежават свидетелство за управление на МПС, са и тези, на които е изтекъл срока на книжката.

Срокът за прекратяване на регистрация на автомобила е от 6 /шест/ месеца до 1 /една/ година. След изземване на номера, разполагате с 12 часа, в които може да преместите колата до място за съхранение. С изтичане на срока губите право да върнете старото свидетелство за регистрация и трябва да издавате ново.

Тъй като изземването на табелите е вид принудителна админситративна мярка, тя може да се обжалва пред съда или по административен ред в 14-дневен срок от съставяне на акта. Ако решите да обжавате по административен ред, то жалбата се подава до директора на съответната дирекция. Той се произнася с решение или отхвърля жалбата. Решението може да се обжалва пред компетентния съд. 

Съдебната практика по този вид казуси е богата. Често срещано явление е съдилищата да примат, че процедурата по изземване на табелите е опорочена. Ето и някои от случаите, в които жалбите биват уважени:

  • органът, който е издал акта, няма нужната компетентност;
  • не е спазена установената форма за издаване на акта;
  • нарушение на производствените правила по начин, който компрометира съдържанието на издадения акт;
  • противоречие с други законови норми от по-висш порядък;
  • издаване на акта с цел, която не се предвижда от закона.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас