Консултирай се сега

Какво е организирана престъпна група (ОПГ)?

Разпоредбите на Наказателния кодекс /НК/ дават ясна дефиниция на понятието “престъпна група” /ОПГ/.

Организирана престъпна група /ОПГ/ е трайно структурирано престъпно сдружение, което има за цел извършване на престъпление. На първо място, за да е налице такава група, трябва да се вземе предвид броя на участниците. Минимално допустимият брой на участници, за да може едно обарзувание да се характеризира като ОПГ, е трима. Лицата, организирали таква група, трябва да имат общ умисъл, обща цел за постигане на конкретен престъпен резултат.

Или иначе казано: дейността на групата трябва да не е инцидентна, а да обхваща съгласие на всички лица за извършването на престъпления. Не е необходимо е участниците в групата да се познават помежду си, а да съзнават, че с действията си подпомагат постигането на общи престъпни цели.

Съгласно чл. 321, ал. 1 от НК първата форма на изпълнителното деяние започва още с образуването на ОПГ. Обраузването може да представлява намиране и подбор на участници, склоняването им към участие и т.н. Важно е да се знае, че лицето, което организира групата, не е длъжно да участва в нея. Самото деяние е довършено още с организиране на групата. В този етап, организаторът, съгласува волите на участниците, създават се трайни взаимоотношения между тях.

Кой ръководи организираната престъпна група?

Втората форма на изпълнителното деяние е ръководенето на организирана престъпна група. Тази форма на изпълнителното деяние се осъществява, едва след като ОПГ е създадена. Под ръководенето се разбира изработване на стратегия, даване на указания, поставяне на общи или конкретни задачи на участниците. Ръководителят на групата може да бъде повече от един.

Третата и последна форма на изпълнително деяние, е членуватенето в ОПГ. При нея деецът се обвързва в определени взаимоотношения с останалите участници в групата. Деянието е умишлено като умисъла включва съзнанието за принадлежност към група, имаща за цел извършване на две или повече престъпления.

Наказуемост на ОПГ

За наказуемостта на ОПГ, законодателят е предвидил, както квалифицирани състви, така и такива, които водят до по-леко наказание.

Квалифицираните състави на това деяние са няколко:

  • групата да е въоръжена – когато поне един от членовете е въоръжен;
  • да е създадена с користна цел – когато групата преследва някаква облага;
  • създадена с цел да върши конкретни престъпления – групата извършва по-тежко наказуеми престъпления;
  • в групата да участва длъжностно лице – когато е видно, че дейността на групата е свързано със служебно качество на някой от участниците в нея.

При самоволен отказ от участие в ОПГ, престъплението е по-леко наказуемо.

Настоящата статия не представлява правен съвет, а единствено пресъздава мнението на автора на база неговия опит. Ако имате нужда от съдействие, можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас