Консултирай се сега

Какво се случва, когато бъдете осъден на “пробация”?

Пробация – това е вид наказание, което се налага като алтернатива на наказанието лишаване от свобода. Пробацията представлява система от мерки спрямо осъдения, без да се налага той да бъде отделян от социалната си среда.

Наказанието пробация се налага като по-лек вариант, за да бъде избегнато по-тежко наказание. То се състои в определяне и прилагане на отделни пробационни мерки. Част от тях се налагат задължително подсъдимия. Българското законодателство познава няколко вида пробационни мерки:

  • регистрация по настоящ адрес – тя се налага винаги и представлява явяване и подписване пред пробационен служител;
  • задължителни срещи с пробационен служител – срещите са планирани. Целта е пробационният служител да контролира поведението на осъдения, да попречи за осъщещствяването на незаконни прояви;
  • ограничение в свободно придвижване – мярката представлява забрана за посещение на определено място или напускане на населено място. В някой случаи може да се наложи и забрана да се излиза през определени часове. Тази мярка се налага за срок от 6 месеца до 3 години;
  • включване на курсове за професионална квалификация – най-превъзпитателната мярка. Тя също се налага за срок от 6 месеца до 3 години. Тази мярка представлява възможност за придобиване на трудова квалификация;
  • безвъзмезден труд в полза на обществото – тук осъдения се задължава да полага безвъзмезден труд. Продължителността на това наказание е между 100 и 320 часа годишно;
  • поправителен труд – тази мярка представлява удръжка от трудовото възнаграждение. То е в размер между 10% и 25% и се определя от съда в полза на държавата.

За изпълнение на пробационните мерки, прокурорът трябва да изпрати съдебния акт на съответната пробационна служба. Осъденият ще бъде призован и следва в 7-дневен срок да се яви. Денят на явяването се счита за началния ден за започване на пробацията.

След като изтече 1/4 от времето на наложеното наказание пробация, мярката може да се смекчи. В случай, че осъденият отново наруши или прекъсне изпълнението на пробационната мряка, съдът може да замени наложената пробация с друга мярка. Най-често това се случва с прилагането на наказание “лишаване от свобода” за оставащото време след нарушението.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас