Консултирай се сега

Как да запазя фирма и наименование?

Всеки, който е решил да регистрира фирма, преди да подаде заявлението за вписване, може да запази наименованието й.

Запазените имена се съхраняват в базата данни на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. В случай, че не бъде запазено наименованието на фирмата, търговецът рискува някой преди него да го използва.

За да бъде запазено едно име, трябва да бъде подадено заявление за вписване по образец, съгласно приложение №Д1 към Наредба №1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Със запазването на фирма възниква право в полза на определено лице да заяви за регистрация под запазената фирма търговец или ЮЛНЦ.

Когато подадете заявление за запазване, то се отразява незабавно в ТР и регистъра на ЮЛНЦ. Правото на регистрация може да се упражни в срок от 6 месеца от запазване на наименованието.

В този период липсва възможност друг търговец или ЮЛНЦ да се впише под същото наименование или фирма. Запазването има действие върху цялата територия на страната. При заявяване на запазване на фирма не съществува възможност за неистинно деклариране, поради което не се представя декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТР. Подаване на заявление за запазване на фирма не може да се комбинира с друг образец.

Подобно заявление може да подаде само физическо лице. Той може да е и представител на заинтересованото лице. Ако искате да бъдете сигурни дали избраното от вас име е свободно, може да проверите чрез справка в търговския регистър в секция “Права върху фирма”. Справката е безплатна и може да се направи и на интернет страницата на регистъра. В справката се виждат търговци или клонове на чуждестранни фирми, които съвпадат с фирмата.

В случай, че желаете да запазите фирма или наименование, може да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас