Консултирай се сега

Как се вади свидетелство за съдимост?

Свидетелството за съдимост е официален документ, който посочва съдебното минало на дадено лице. Често срещано е при започване на нова работа, работодателят да изиска такова свидетелство.

Издаването на това свидетелство се извършва в бюрото по съдимост в районния съд по местожителство. Ако живеете в чужбина, може да подадете заявление в задграничното представителство на Република България. Процедурата започва с подаване на заявление по образец. Заявление може да намерите тук или на място.

При подаване на заявлението трябва да представите личната си карта, акт за раждане и документ за платена такса. Таксата, която се събира за свидетелство за съдимост е 5 лв. Ако подадете документите по електронен път, таксата е 3 лв. За да достъп до електронната услуга е необходимо да имате квалифициран електронен подпис (КЕП).

Заявлението се подава лично или чрез пълномощник. Ако подавате заявление за друго лице, трябва да представите:

  • пълномощно;
  • удостоверение за наследници – ако подавате за починал роднина.

Свидетелството се издава в срок до 3 работни дни. В него се вписват всички осъждания (ако има такива). Ако не сте осъждан, в свидетелството пише “неосъждан”.

В случай, че лицето, което подава заявление е осъждано, може да извади чисто свидетелство за съдимост, ако:

  • е последвала амнистия;
  • е реабилитиран.

В тези хипотези не може да бъде издадено електронно свидетелство за съдимост.

NB: Свидетелството за съдимост важи за срок от 6 месеца.

В случай на необходимост за съдействие при вадене на свидетелство, може да се обърнете към адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас