Консултирай се сега

Може ли да ме снимат, без да съм дал съгласие?

Навлизането на технологиите даде възможност на всеки от нас да използва телефона си като професионален фотоапарат или камера. Това дава и голям набор от възможности за навлизане в личното пространство. Но не всеки от нас, желае да бъде заснеман.

На първо място, ако някой Ви заснеме, трябва да знаете, че неприкосновеността на личния живот е конституционно заложена. Никой не може да нарушава правото Ви на личен живот, без вашето съгласие. Това е един от основните принципи, а разпоредбата може да намерим в чл. 32 от Конституция на Република България:

“Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи”.

Какво обаче означава “в предвидените от закона случаи”?

Това означава, че правото на личен живот не е неограничено. Например за целите на наказателното преследване, може да бъдете заснеман от държавен орган. Ако на спортно събитие е поставен знак за съществуване на видеотехника, може да бъдете заснеман от охранителните камери. В случай, че забележите някой да Ви снима, но не се противопоставите изрично, се предполага, че е налице мълчаливо примиряване. Това би имало значение за воденето на евентуален бъдещ спор.

Или иначе казано, ако някой ви заснеме, той трябва да изиска предварително съгласие за това!

Ако снимките ще се публикват, то съгласието трябва да е изразено в писмена форма. За целта например професионалните фотографи използват писмени декларации. Съгласие е необходимо и ако публикуваме снимка в Инстаграм, Фейсбук или някоя друга платформа. С приемането на условията за ползване на платформата, даваме съгласие за използването им.

Когато обаче липсва съгласие, а снимките Ви все пак бъдат публикувани, е засегната неприкосновеността на личните данни. В този случай може да подадете жалба до:

  • Комисия за защита на личните данни (КЗЛД);
  • Компетентният съд – с иска може да претендирате нанесени вреди.

Въпреки всичко, преди да подадете иск, трябва да сте убеден в правотата си. Има законови предпоставки, когато съгласието за заснемане не е необходимо:

  • ако сте получли възнаграждение за снимката;
  • изображението е направено в хода на обществена дейност – например ако участвате в митинг или обядвате с обществена личност (политик);
  • заснемане с редакционна цел – това са кадри за представяне пред обществото на събития;
  • ако сте само детайл в произведение, показващо събрание или шествие;
  • от фоторепортер на спортно събитие – тогава репортерът трябва да има акредитация за съответното събитие.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас