Консултирай се сега

Извършвам ли престъпление, ако изпълнявам служебна заповед?

За да не подлежите на наказателно преследване, ако сте изпълнили неправомерна служебна заповед, трябва да са налице някои предпоставки, изключващи вината.

На първо място трябва да не можете правилно да възприеме действителността и да не можете да формира съответното психическо отношение към действията си и последиците от тях. Според българсият наказателен кодекс, изпълнението на неправомерна служебна заповед е обстоятелство, изключващо вината.

За да е налице изпълнение на неправомерна служебна заповед е необходимо кумулативно да са налице следните предпоставки:

  • заповедта трябва да е дадена по установения ред;
  • да не налага очевидно за вас престъпление;
  • деянието да е осъществено в изпълнение на тази заповед.

Изпълнението на това деяние ще е налице, когато сте подчинен служебно на друго лице. Началникът Ви трябва да има правомощие да дава нареждания, а Вие от своя страна трябва да сте правно задължени да извършите тези действия. Това става най-често по силата на трудов договор.

Важно условие, за да отпадане вината, е заповедта да е издадена по установения ред. Това означава, че и заповедта трябва да отговаря на някои изисквания:

  • да е издадена от лице, имащо право да заповядва на дееца;
  • трябва да е съобразена с предвидените в закона форма и ред.

Накрая, изпълнението на издадената заповед не трябва да сочи към очевидно за Вас престъпление. Или иначе казано, с извършване на действията си, не трябва да сте наясно, че извършвате престъпление. Това следва да се преценява към всеки конкретен случай. Трябва да се вземат в предвид индивидуалните особености на страните, условията при които е издадена заповедта и други факти и обстоятелства, имащи значение.

Ако са налични всички гореизброени предпостави, ще е налице обстоятелство изключващо вината. Т.е. само по този начин, ако изпълните неправомерна служебна заповед, няма да подлежите на наказателно преследване. За извършено престъпление носи отговорност отдалия заповедта началник.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас