Консултирай се сега

Пет начина, по които технологиите променят правото

За никой не е тайна, че технологиите променят начина, по който живеем, начина по който мислим и начина по който работим. Макар и съдилища пълни с роботи-адвокати да изглежда все още като утопия, технологиите ще внесат други начини, по които да променят правото и юридическата професия.

Независимо дали се харесва или не, за да останат на пазара на труда, на бъдещите юристи ще се наложи да бъдат не само юридически подготвени, но и технологично грамотни. Ето и пет начина, по които технологиите променят правото:

1. Автоматизация на юридическата работа.

Стериотипният образ на адвокат, работещ в офис, заобграден от купчина безсмислени документи, ще изчезне. Технологиите ще спомогнат за автоматизиране на процесите, свързани с изготвяне на еднотипни документи, договори, споразумения. Много западни кантори вече са вкарали в обръщение автоматизираните документи. Пример за това е автоматизирано споразумение за неразгласяване на информация (NDA). Повечето кантори, които изготвят подобен тип споразумения за конфиденциалност, работят с големи клиенти, при които този вид документи е изцяло бланкетен.

Оттук обаче на преден план излизат два проблема:

  • на първо място голяма част от служителите в кантори ще станат излишни, което ще засили конкуренцията и качеството;
  • на второ място ще възникне необходимостта от технически-грамотни служители, които все пак ще трябва да автоматизират процесите. В този случай необходимостта от юридически грамотни служители намалява, за разлика от технически добре обучените.

2. Създаване на стойност по нов начин: интелигентни договори

Според някой анализатори “умният” договор може да изпълнява самостоятелно някои от функциите си. Например договор за покупко-продажба подписан онлайн, който автоматично актуализира базата данни в съответните държавни структури. Този тип договори ще повишат ефективността, като ще намали таксите, ще облекчи администрацията и най-важното – ще облекчи страните по договора. Ще отпадне и досадното чакане по опашки. Изводите и тук са два – един отрицателен и един положителен:

  • голяма част от служителите на държавната администрация, ще останат без работа;
  • ще се намалят бюджетните разходи за поддръжка на администрация.

3. Гъвкавост при работа

Юридическата професия е популярна с изключително лошия баланс между личен живот и работа. Едно от предимствата при въвеждането на технологии в юридическите кантори е гъвкавостта на работния процес. По този начин по-голямата част от правния обмен (предоставяне на документи, прегледа им, анализ и консултация) може да се извършва дистанционно. Адвокатите ще могат да обслужват клиенти по всяко време на денонощието, във всеки един край на света. Разбира се и обменът между страните в съдебния процес ще се облекчи значително – на призовкарите няма да се налага да обикалят мъчително в търсене на страните по делото, а чрез един клик от компютъра, книжата ще стигат до адресата си.

4. Изкуствен интелект

В области, в който законът е добре дефиниран, практиката и фактите са безспорни, е възможно някои от случаите да бъдат решавани от софтуер. Пример за това е оспорването на глоба/електронен фиш. Ситуации като тези могат да бъдат решени от софтуер или друг вид изкуствен интелект.

В случаите, когато изходът от определен казус не е ясен, изисква се тълкуване на норми и разпоредби, прилагането на изкуствен интелект на този етап изглежда невъзможно. Разбира се, основният елемент от професия е доверието и връзката между адвокат и клиент.

Проблем за вбъдеще ще се явява отговорността при евентуална грешка на софтуера. В хипотезата на спор, който е решен по грешен начин, изкуственият интелект е предоставил грешно становище, всеки би си задал въпроса: кой носи отговорност?

5. Бъдещето на адвокатите

Наричан първият робот-адвокат в света, чатроботът DoNotPlay е предназначен да предоставя правни услуги, когато някой получи глоба. Приложението е безплатно и достъпно във всеки един щат в САЩ. Все още обаче се забелязват проблеми при ползването му, тъй като в най-честия случай приложението препраща към безполезни линкове. Въпреки всичко, това приложение илюстрира по перфектен начин как навлизането на технологиите в правния мир, може да повлияе на живота на хората.

В заключение на посоченото по-горе може да кажем, че въпреки традициите в правото, дълбокият консерватизъм на юридическата наука следва да бъде нарушен от въвеждането на технологиите. Правният мир следва бъде изменен така, че да отговаря на новите тенденции. Юристите на бъдещето трябва да придобиват нови знания, а традиционни правови отрасли следва да бъдат съобразени с новите права на гражданите в информационното общество.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас