Консултирай се сега

Проверка на лична карта и обиск

На повечето от вас се е случвало да бъдат спрени на улицата от полиция за проверка на лична карта. В повечето случаи МВР прибягват и до извършването на обиск. В такъв момент е важно да знаете какви са правата ви и какви са законовите предпоставки да бъдете обискиран.

Проверката, която служителите на МВР могат да предприемат се изразява в предоставяне на лична карта и/или обиск. Проверката личната карта може да се извърши в следните хипотези:

  • при данни за извършено престъпление или друго нарушение на обществения ред;
  • когато това е необходимо при разследване и разкриване на престъпление;
  • за да се установи дали лицето спазва законовите правила за часовите органичения;
  • при осъществяване на контрол по редовността на документите и пребиваването ви в страната;
  • когато преминавате през контролен пункт, организиран от полицията.

За извършването на обиск, трябва да са налице следните предпоставки, изрично изброени в закона:

  • когато сте задържани и за вас има данни за престъпление;
  • ако съществуват данни, че носите опасни или забранени за притежаване предмети;
  • когато сте заварен на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред;
  • когато има сигнал в ШИС (Шенгенска информационна система) за извършване на специфичен контрол.

От посоченото по-горе може да си направим извода, че разпоредбите на закона дават изключително големи правомощия на полицаите за проверка на лични карти и извършването на обиск.

Никой от нас не е застрахован, че може да попадне грешното място в грешното време. Още повече, че в нашето законодателство няма дефиниция на понятието “опасни предмети”. По този начин тълкуването на термина е предоставено единствено в ръцете на конкретния полицаи. Практически по този начин може да попаднете винаги в категорията на лица, срещу които може да бъде извършен обиск.

Въпреки това е добре да знаете някои основни моменти от извършване на проверката, с цел максимална защита срещу неправомерни действия.

Задължително е обискът да бъде извършен от лице от същия пол в присъствието на поне един свидетел. Ако основанието за обиск е, че сте задържан или укривате предмети от значение за съдебно дело, свидетелите трябва да са двама. Задължително е и органите на МВР да се легитимират. При отказ да представите лични документи или сте забравили същите, ще бъде наложе глоба в размер от 50 лв. до 300 лв. Възможно е да бъдете отведен до най-близкото районно управление за справка.

За извършване на обиска се съставя протокол. Той трябва да е подписан от свидетел (по възможност да не е полицаи), а копие от протокола трябва да се предостави на обискирания. В него трябва да поискате да бъдат вписани всички данни, които са свързани с основанието за обиск. Практиката показва, че когато обискираният поиска протокол, а полицаите нямат сериозна причина за обиска, се отказват. След като протоколът бъде попълнен, трябва да се уверите че в него са посочени всички вещи, които са били у вас.

NB!: За да се уверите, че няма да бъде дописано нищо в протокола, трябва да задраскате празните полета! В случай, че взетите от Вас вещи не са доказателства иззети по реда на НПК, те следва да Ви бъдат върнати след обиска. 

Ако служителите на МВР употребят сила или накърнят достойнството ви, може да подадете жалба в районното управление на МВР или да сигнализирате съда в Страсбург.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Comments

  • Ебаси полицейската държава братче. А иначе превенция на престъпленията ни е нула(

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас