Консултирай се сега

Промените, които влизат в сила от 2020 г.

С настъпване на новата 2020 година настъпват и промени в действащото ни законодателство. Те касаят условията за пенсиониране, минималните работни заплати и местните данъци.

Ето и някои от промените, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.:

Минималната работна заплата ще стане 610 лева, а минималната ставка на час – 3,66 лв.​​​​​ От своя страна средната работна заплата достига 1249 лв. като се очаква към средата на годината да нарастне още. За 2020 г. се предвижда и увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на заетите в бюджетния сектор по трудови и служебни правоотношения с 10%.

Минималните заплати на учителите ще бъдат увеличени с 18% от 1 януари 2020 г. Това предвиждат промени в наредба от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда, предложени от Министерството на образованието. Предвижда се минималната заплата на педагогическите специалисти (учители, възпитатели, логопеди, психолози, педагогически съветници и др.) да стане 1085 от 1 януари при сегашни 920 лева. За старшите учители и старши възпитатели е предвидено минимално възнаграждение в размер на 1120 лева, а за главен учител или възпитател – 1176 лева.

Увеличава се изискваната възраст за пенсиониране и осигурителен стаж от 2020 г..

Мъжете занапред ще се пенсионират при навършени 64 г. и 3 месеца, с един месец по-късно от миналата година, а изискването за стаж за тях нараства с 2 месеца до 38 г. и 10 м. За жените увеличението и на възрастта и на стажа е с по 2 месеца до съответно 61 г. и 6 м. и 35 г. и 10 м. Очаква се благодарение на това броят на пенсионерите да намалее до около 2.137 млн. души.

Както стана ясно в последните работни дни на 2019г. Столичният общински съвет гласува по-високи данъци на собствениците на коли с нисък екологичен стандарт и с по-голяма мощност. С 0,3 се увеличава коефициентът при изчисляване на данъка на автомобили с евростандарт 0, 1 и 2. С 0,1 е увеличението за колите с евростандарт 3 и 4, а за тези с евро 5 и 6 няма да има промяна в размера на налога.

За колите до 74 киловата, или 99 конски сили налогът се запазва, за останалите коефициентът се увеличава, като за най-мощните той се повишава с 0,3. Така за колите с над 99 конски сили увеличението ще е с от 3 до 10 лв. Между 7 и 40 лв. ще се повиши данъкът за колите с нисък екостандарт, за тези с евро 3 и 4 – повишението ще е 17 лв. Около 18 млн. лв. повече приходи очаква догодина общината от тази промяна.

В София се повишават и данъците за имотни сделки.

Увеличението на данъка върху възмездните сделки ще бъде от 2,5% на 3%. Причината – годишно в София се реализират около 115 000 сделки, за които се дължи възмезден данък. Над половината от тях са на стойност 2000 лв. и за тях се плаща 50 лв. налог. Благодарение на тази промяна в общинската хазна догодина се очаква да влязат допълнителни 20 млн. лева като средствата ще отидат за ремонт на квартални улици и тротоари.

Въвежда се и данъчно облагане при напускане. Това означава, че когато данъчно задължено лице трансферира активи извън страната или променя юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, то капиталовата печалба, създадена, но не реализирана на територията на страната, ще бъде обложена.

Правят се и промени, касаещи случаите на неизпълнение на условия при преотстъпване на корпоративен данък. В този случай данъкът се дължи в пълния му размер и не може да се прилага възстановяване на преотстъпен данък в размер на неизпълнената част от ангажимента за инвестиране.

Данък върху доходите

Административната тежест ще бъде облекчена с промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица. Хора с намалена работоспособност вече няма да вадят допълнителни документи от ТЕЛК и вноски към осигурителната система, за да ги прилагат към годишната данъчна декларация. Причината е, че НАП вече има достъп до базата данни “Единна информационна система на медицинската експертиза”.

Няма да се подава информация към НАП и информация от лица, които предоставят награди, освободени от облагане.

Закон за закрила на детето

През 2019 година бяха приети законодателни промени, насочени изцяло към подкрепа на децата, техните родители и хората, които се нуждаят от тях. “Подобрените разпоредби целят по-ефективна работа на социалните работници, за да може децата да останат в своите семейства или ако са разделени, да се върнат да живеят при своите майки и бащи. Новите законодателни текстове имат за цел да реформират системата на социалните услуги, за да може те да отговарят по-добре на потребностите на хората, да са по-достъпни и да се повиши тяхното качество.

Промените имат за цел да отразят затварянето на всички домове за деца и подобряват координацията при закрилата на децата, тъй като тя не е отговорност само на социалните работници. Повечето от измененията в Закона за закрила на детето са терминологични и произтичат от промяната в дефинирането на социалните услуги. С тях не се въвеждат чужди модели и идеология. В действащите от 2006 г. текстове, които регламентират основанията за настаняване на дете извън семейството, няма промяна. Както досега, така и след 1 януари 2020 г., подобна временна мярка за закрила ще може да бъде предприета единствено с решение на съда, при това само в много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия, трафик). Социалните работници и полицията извеждат деца от семействата им само ако животът и здравето на детето са застрашени”, заявяват от социалното министерство.

С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране са коригирани цените на ВиК услугите на операторите в 24 области на страната от 2020 г.

В София кубик вода вече струва 2.76 лева, което представлява увеличение със 7 на сто.

Шумен остава сред градовете с най-скъпа вода. Досега за кубик вода шуменци плащаха по 3.40 лв., а занапред 3.54 лв.

Във Варна водата струва 3.21 лв., в Русе – 3.15 лв., в Бургас – 3.08 лв., в Ямбол – 3.03 лв., във Враца – 3.27 лв., в Добрич – 3.45 лв., във Видин – 2.54 лв., в Габрово – 2.71 лв., в Плевен – 2.88 лв., в Благоевград – 2.35 лв., в Стара Загора – 3.01 лв., в Ловеч – 3.16 лв.

Перничани също ще плащат по-скъпа вода въпреки водния режим в града – по 2.42 лева за кубик вода (повишение с 3.7%).

Намаление на цената на водата ще има само в Разград – понижение с 5% до 3.67 лв. за един кубик.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас