Консултирай се сега

Рекламация – какви права имаме като потребител

Правата ни като потребител са посочени в Закона за защита на потребтелите (ЗЗП). Той транспонира Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999г. С приемането на закона се предоставиха и по-благоприятни възмжности за упражняване на правата ни като потребители.

Всеки един от нас притежава качеството на потребител. Според закона потребител е всяко физическо лице, което:

  • придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност;
  • като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Какви права имаме, когато закупената от нас стока не съответства на това, за което сме платили?

При несъотвествие имате право да изискате от продавача:

  • да замени стоката или;
  • да я ремонтира.

В случай, че продавачът откаже да осъществи някоя от горните задължение имате право:

  • да направи отбив от цената – в случай, че стоката може да е ползва въпреки дефекта;
  • или да ви върне парите.

Привеждането на потребителската стока в съответствие е безплатно.

За тази цел трябва да предявите рекламация пред продавача. Тя може да бъде устна или писмена. В рекламацията трябва да посочите стоката, предпочитания от вас начин за удовлетворяване, размера на претендираната сума и адрес за контакт. Ако възникне спор дали избрания от потребителя начин за обезщетение е непропорционален, то продавачът е този, който трябва да докаже това.

При подаване на рекламацията трябва да се уверите, че сте запазили касовата бележка. Ако сте загубли гаранцията на стоката, трябва да знаете, че имате законова гаранция. Тя ви дава право да направите рекламация на стоката в срок от 2 години. Ако сторите това през първите 6 месеца, не е нужно да доказвате, че стоката е била дефектна към момента на продажбата. Тази хипотеза се предполага.

NB: Независимо от гаранцията, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока.

Ако продавачът откаже да уважи рекламацията, имате право да подадете жалба или да заведете дело пред гражданския съд. В предявения иск, освен цената на стоката, може да претендирате и неимуществени вреди. Тези вреди включват преживения стрес, негативни емоции и причиненото неудобство.

Рекламацията на стока може да се предяви до две години от закупуване на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на съотвествието. В случай, че липсата на съответствие с потребителския договор бъде установена в срок от шест месеца след доставката на стоките, тя се счита за съществувала в момента на доставката.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас