Консултирай се сега

Увеличаване на издръжка за дете

Промяната на издръжка винаги касае и засяга двамата родители и по-специално този, на който е възложено да отглежда и възпитава детето. Винаги обаче преди завеждане на дело е добре страните да опитат да постигнат консенсус за увеличение на издръжката.

За да заведете дело за увеличаване на издръжка, трябва да има вече първоначално присъдена такава. Разбира се, за да заведете такова дело, трябва да изминал известен период от време, през който нуждите на детето да са нараснали. Това става, когато детето постъпи на училище, започва курсове, спорт и др.

За да увеличите дължимата издръжка, трябва да заведете дело. По този тип дела не се изисква държавна такса. Предпоставките, които трябва да се съобразят за водене на такъв тип дело са следните:

  • увеличени нужди на детето;
  • доходи на двамата родители;
  • възможностите на родителя, който не упражнява родителски права.

Минималният размер на дължимата издръжка е 1/4 от минималната работна заплата. В случай, че тя се увеличи, би била налице промяна на обстоятелствата и тогава можете на самостоятелно основание да поискате увеличение на размера на издръжката.

Увеличение на издръжката става със съдебно решение. За целта трябва да заведете искова молба пред компетентния районен съд. Необходимо е да приложите и нужните доказателства като:

  • предходно съдебно решение, с което са Ви присъдени родителски права и размер на издръжката;
  • необходими доказателства за нуждите на детето (фактури за дрехи, обувки, учебници);
  • документи, удостоверяващи материалното състояние на родителите.

Този вид дела се гледа по правилата на бързото производство.

Важно е да знаете, че увеличение за минал период не може да бъде търсено! Максимален размер за издръжката не е предвиден от закона. Той е строго индивидуален за всяко дете и се изчислява приблизително, след събиране на всички доказателства.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас