Консултирай се сега

Услуги

Имаш право

Екип от адвокати

Работим с екип от адвокати практикуващи на територията на цялата страна. Всеки един адвокат е висококвалифициран професионалист, специализирал и с богат опит в различни области на правното познание.

Това ни позволява да предоставим юридически съвети и обслужване на високо ниво във възможно най-широк спектър. Адвокатите ни в София и страната имат богат процесуален опит по търговски, наказателни, граждански и административни дела.

Адвокатите ни осъществяват представителство и пред регулаторни органи като: Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на лични данни (КЗЛД) и други.

 

Области на правото

КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Предоставяме услуги свързани с регистрация на дружество, продажба на дялове, цялостно обслужване на юридически лица, както и сътрудничество при водене на преговори.

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Защита на физически лица във всички фази на съдебния процес, защита пред полиция, изготвяне на жалбим тъжби и искови претенции. Защита от непозволени действия на частни съдебни изпълнители и прекратяване на изпълнителни дела.

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас