Консултирай се сега

IT право

Интернет като нефизическа, виртуална реалност, представлява значимо социално явление в днешния свят на технологии.

След възникването си през 60-те години на миналия век навлиза все повече в нашия живот и към настоящия момент се използва масово в ежедневието ни е предоставя възможност да се използва като среда, в която могат да се извършват валидни волеизявления с правни последици.

Към днешния ден интернет се използва за всичко, включително и за електронна търговия и други дейности, които изискват и налагат правно регулиране поради своята същност – могат да предизвикат конфликти между взаимодействащите си субекти и изискват сигурност и предвидимост във възникващите отношения.

Именно това води до развитието на IT правото. Формално то не представлява представлява отделен дял от правото, а комплексен такъв, в който влизат институти от различни традиционни правни отрасли, пречупени през призмата на новите технологии.

Водени от възникналите потребности, за да задоволим нуждите на нашите клиенти ние предлагаме съдействие относно осъществяването на права и решаване на възникнали проблеми във връзка с електронна търговия, клевета и обида в социалните мрежи, интернет престъпления, измами и други подобни.

Ние имаме богат опит при изготвянето на електронни документи, изготвянето на общи условия към платформи за електронна търговия, условия за съхранение и обработка на личните данни (политика за поверителност), политика за използване на бисквитки и др.

Някой от услугите, който предлагаме в тази сфера са следните:

  • Процесуално представителство при възникнали спорове във връзка с Интернет домейни – пред съдебен или арбитражени институции, при специални регистърни и спорни производства при регистратори на домейн адреси;
  • Всякакви услуги на информационното общество, включително и електронна търговия;
  • Изготвяне на договори с предмет права върху домейн;
  • Представителство при спорове при използване и нарушаване на IT права;
  • Електронни документи и удостоверителни услуги;
  • Споделяне на информация в интернет, включително и в социалните мрежи;
  • Консултации по договори, сключени по електронен път или чрез онлайн платформи, както и изготвяне на клаузи за изключване отговорността на доставчици на услуги и др.

В случай, че се нуждаете от помощ и консултация с адвокат, може да ни потърсите на имейл office@imashpravo.bg или на телефон +359883547197

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас