Консултирай се сега

Право на помилване

Президентът на Република България може чрез помилване да опрости изцяло или отчасти наложеното наказание, а доживотния затвор - да опрости…

Read More

Какво е търговска тайна?

Търговска тайна е общото задължение на всички видове търговски представители при осъществяване на дейността си да пазят търговската тайна и…

Read More

Какво е условно осъждане?

Когато дадено лице извърши престъпление, държавата разполага с три правомощия - да наложи наказание, да изпълни наказанието и да третира…

Read More

Какво е нотариална покана?

Нотариална покана е писмено волеизявление, връчено от нотариус. Тук се корени разликата от обикновеното писмо. За разлика от обикновеното писмо,…

Read More

Европейско дружество

Европейско дружество (ЕД) е форма на сдружаване в рамките на Европейския съюз. Това е правна форма на сдружаване на предприятия,…

Read More

Запис на заповед

Докато менителницата представлява безусловно нареждане до друго лице да плати определена сума, при записа на заповед издателят поема сам безусловно…

Read More