Консултирай се сега

Публикации

Договорни отношения при превоз на пътници

С договора за превоз на пътници превозвачът се задължава да превози пътника и личния му багаж от едно място до друго, като му осигури подходящи удобства и сигурност според вида на превозното средство и разстоянието, а пътникът поема задълженията да заплати превозната цена и да спазва правилата за ползуване на

Прочети »

Структура на Комисията за финансов надзор

Комисията зa финaнсoв нaдзop (КФН) е създaденa нa 01.03.2003г. със Зaкoнa зa Кoмисиятa зa финaнсoв нaдзop. Комисията е oбpaзувaнa чpез сливaне нa Дъpжaвнaтa aгенция пo ценни книжa, Aгенция зa зaстpaхoвaтелен нaдзop и Дъpжaвнaтa aгенция зa oсигуpителен нaдзop. Тя е специaлизиpaн, незaвисим oт изпълнителнaтa влaст дъpжaвен opгaн, кoйтo oбединявa pегулиpaнетo и

Прочети »

Електронният магазин и изискванията на закона

I. Необходимо ли е нашия бизнес да присъства онлайн? Съвременните информационни и комуникационни технологии се използват все по-масово от хората. Интернет пък се превръща в основната среда, където хората общуват помежду си и търсят информация. По данни на НСИ към края на 2019 г. над 75 % от домакинствата имат

Прочети »

Запис на заповед

Докато менителницата представлява безусловно нареждане до друго лице да плати определена сума, при записа на заповед издателят поема сам безусловно обещание да плати такава сума. Записът на заповед е ценна книга, с която едно лице поема безусловно обещание да плати на друго лице или на негова заповед определена сума пари.

Прочети »

Юридическа защита

Ще получите предвидимост, корекност, професионализъм и квалифициарана адвокаткса подкрепа за проблемите си. Стараем се да защитим интересите на клиентите ни, като с това да изградим доверие и дългосрочно партньорство с тях.

Свържи се с нас

Ние сме на разположение да отговорим на вашите въпроси.