Консултирай се сега

Публикации

Правна защита при проблеми с бързи кредити

Много често и на много хора се случва да прибегнат до използването на услугите на фирми, които предлагат така наречените “бързи кредити”. Фирмите, които предлагат подобни кредити не са банки, а най-често представляват небанкови финансови институции и като такива регулациите, на които са подложени са много по-малки от тези на

Прочети »

Дело за родителски права – Какво трябва да знаете?

При прекратяване на брака след развод или когато двамата родителите нямат сключен граждански брак и не постигнат съгласие за родителски права на детето, съдът може да предостави упражняването на родителски права на един от двамата. Ако искате да заведете дело за упражняване на родителски права, може да се обърнете към

Прочети »

Наследяване на недвижим имот без документ за собственост. Какво да правим?

В миналото е било много разпространено в нашата страна при прехвърлянето на недвижими имоти да не бъде спазвана законоустановената форма. Поради множеството преселения на нашите предци в следствие на войни, промени на държавните граници и други миграционни събития е било изключително разпространено недвижимите имоти да се прехвърлят набързо, без да

Прочети »

Родителски права – какво да правите, ако ви възпрепиятстват да ги упражнявате?

Макар разрешенията дадени в т. 2 от Тълкувателно решение № 1/2016 от 03.07.2017 г. съвместното упражняване на родителски права след раздялата между двамата родители все още е по-скоро изключение в българската практика. Като упражняването на родителските права се предоставя на единия от родителите, докато за другия се определя режим на

Прочети »

Юридическа защита

Ще получите предвидимост, корекност, професионализъм и квалифициарана адвокаткса подкрепа за проблемите си. Стараем се да защитим интересите на клиентите ни, като с това да изградим доверие и дългосрочно партньорство с тях.

Свържи се с нас

Ние сме на разположение да отговорим на вашите въпроси.