Консултирай се сега

Публикации

Имущствена отговорност към работодателя. Кога и как?

Кодексът на труда е основания нормативен акт, който урежда отношенията във връзка с предоставянето на труд. Там е предвидена и възможността за работодателя да търси отговорност от своите работници и служители. Това представлява имуществена отговорност за причинени вреди/липси. Тази имуществена отговорност към работодателя от страна на работниците/служителите може да се

Прочети »

Кредит в извънредно положение. Какво следва?

В следствие на обявеното извънредно положение от 13 март много хора загубиха или намалиха доходите си. Това е възможно да ги постави в затруднено положение относно изплащането на техните задължения по всеки кредит или лизинг. Налице е и опасност от невъзможност пред много граждани да плащат сметките си за комунални

Прочети »

Отпуск и извънредно положение. Права и възможности

От 13.03.2020 г. в България е обявено извънредно положение във връзка с ограничаване на разпространението на COVID 19. С цел да се ограничи заразяването и едновременно да се минимизира тежестта върху бизнеса, със специален Закон бяха приети и някой съществени изменения относно възможността за ползване на отпуск и предоставянето му

Прочети »

Извънредно положение и отношенията ми с ЧСИ. Какво е важното?

Много от нас имат задължения, по които са осъдени, след което са образувани изпълнителни дела при части съдебни изпълнители (ЧСИ). В следствие на така образуваните изпълнителни дела, ако длъжникът има някакви доходи или имущество, съдебният изпълнител предприема необходимите действия и мерки, за да удовлетвори взискателя. Това разбира се е неприятно

Прочети »

Юридическа защита

Ще получите предвидимост, корекност, професионализъм и квалифициарана адвокаткса подкрепа за проблемите си. Стараем се да защитим интересите на клиентите ни, като с това да изградим доверие и дългосрочно партньорство с тях.

Свържи се с нас

Ние сме на разположение да отговорим на вашите въпроси.