Консултирай се сега

Публикации

Обжалване на наказателно постановление: Как да защитим правата си?

При управлението на държавата и при осъществяването на държавната власт един от основните начини, чрез който правните субекти (юридическите и физическите лица) се принуждават да спазват установените правила е санкцията. Санкцията е доста широко понятие, което в правото се осъществява чрез различните видове юридическа отговорност. Юридическа отговорност чисто теоретично се

Прочети »

Какво представлява дружеството с променлив капитал?

След дълго обсъждане, продължило няколко години и натиск, най-вече от страна на “startup” екосистемата в България, през юли месец 2023 г. беше гласувано на второ четене, а с държавен вестник бр. 66 от 01.08.2023 г. в Търговския закон беше въведен нов вид търговско дружество – Дружество с променлив капитал (ДПК).

Прочети »

Как да избегнете обичайните грешки при регистрация на фирма?

Това, което сред широката общественост е известно като регистрация на фирма хората, които се занимават с право наричат регистрация на търговско дружество. Фирмата, така както ни е известна според широката общественост обхваща широк кръг от правноорганизационни форми. Тях юридическата наука и практика наричат различни видове търговски дружества. Когато решите, че

Прочети »

Регистрация на фирма: Какви документи са необходими?

Регистрацията на фирма е процедура, която изисква подготовката на различен набор от документи и входирането им в Търговския регистър. Съветваме всички, които са взели решение за регистрация на дружество да се обърнат към адвокат, който да ги насочи към най-подходящата правна форма (АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ и др.), в

Прочети »

Юридическа защита

Ще получите предвидимост, корекност, професионализъм и квалифициарана адвокаткса подкрепа за проблемите си. Стараем се да защитим интересите на клиентите ни, като с това да изградим доверие и дългосрочно партньорство с тях.

Свържи се с нас

Ние сме на разположение да отговорим на вашите въпроси.