Консултирай се сега

Публикации

Запознай се с правата си. Знай кога имаш право.

В качеството си на потребител в ЕС, имаш повече право, отколкото предполагаш. Тези права са създадени, за да бъдеш защитен в онлайн и офлайн пространството, както и в рамките на ЕС. Открий какви са те и как можеш да ги използваш. Данни от специално проучване, проведено преди началото на мащабната

Прочети »

Разваля ли евикцията на купувача договора за продажба

Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота, или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?

Прочети »

Юридическа защита

Ще получите предвидимост, корекност, професионализъм и квалифициарана адвокаткса подкрепа за проблемите си. Стараем се да защитим интересите на клиентите ни, като с това да изградим доверие и дългосрочно партньорство с тях.

Свържи се с нас

Ние сме на разположение да отговорим на вашите въпроси.