Консултирай се сега

Публикации

Регистрация на фирма: какви са изискванията и процедурите?

Една от възможните форми на стопанска активност, чрез която хората изкарват прехраната си е търговската дейност. Търговската дейност обхваща по-широко понятие от това, което на пръв поглед звучи. Тя не включва само покупката на определени стоки или други предмети и последващата им продажба, каквото е тясното понятие за търговия, но

Прочети »

Какво е организирана престъпна група (ОПГ)?

Разпоредбите на Наказателния кодекс /НК/ дават ясна дефиниция на понятието “престъпна група” /ОПГ/. Организирана престъпна група /ОПГ/ е трайно структурирано престъпно сдружение, което има за цел извършване на престъпление. На първо място, за да е налице такава група, трябва да се вземе предвид броя на участниците. Минимално допустимият брой на

Прочети »

Процедура по регистрация на сдружение

Сдружение по смисъла на закона е вид юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Сдружението бива два вида: в частна или в обществена полза. Всяко сдружение придобива качеството си на юридическо лице с вписването му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. На първо място важно е

Прочети »

Клон на предприятие. Клон на чуждестранен търговец

По своето естество клон на предприятие представлява териториално и вътрешно обособена част от дейността и имуществото на търговец. Клонът се създава с цел. Целта е търговецът да може да осъществява стопанска дейност, обособена и разположена в населено място, различно от седалището му. По изключение (банки напр.) търговецът може да създаде

Прочети »

Юридическа защита

Ще получите предвидимост, корекност, професионализъм и квалифициарана адвокаткса подкрепа за проблемите си. Стараем се да защитим интересите на клиентите ни, като с това да изградим доверие и дългосрочно партньорство с тях.

Свържи се с нас

Ние сме на разположение да отговорим на вашите въпроси.