Консултирай се сега

Публикации

Обезщетение за безработица – начин на употреба

Понякога така се стичат обстоятелствата в живота, че по различни причини е възможно да бъдем освободени от работа. Обезщетението за безработица представлява парично обезщетение, което се изплаща на лицата, за които се е реализирал осигурения социален риск „безработица“. Едновременно с това преди прекратяването на трудовия договор, трябва да са внесени

Прочети »

Какво значи “поставяне под запрещение”?

Не винаги пълнолетните лица са дееспособни и не винаги същите могат да ръководят постъпките си зряло и пълноценно. Ограничаването или отнемането на дееспособност на дадено лице може да се постанови чрез поставянето им под запрещение. Тази мярка се налага от компетентен съд. Тя лишава лицето от пълноценно участие в социалния

Прочети »

Договор, сключен при крайна нужда

Договорът, сключен при крайна нужда и явно неизгодни условия поражда действие, само ако не е предявен иск за установяване на това. Основанието за унищожаемост, поради крайна нужда, е посочено в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Чл. 33. (1) Унищожаем е договорът, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия.

Прочети »

Взискател по изпълнително дело

Когато се снабди с изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, кредиторът може да удовлетвори исканията си. Това става със завеждане на изпълнително дело пред съдебен изпълнител. Кредиторът по изпълнително дело се нарича взискател. С подаване на молба и образуване на изпълнителното дело, за всеки взискател възниква възможност да

Прочети »

Юридическа защита

Ще получите предвидимост, корекност, професионализъм и квалифициарана адвокаткса подкрепа за проблемите си. Стараем се да защитим интересите на клиентите ни, като с това да изградим доверие и дългосрочно партньорство с тях.

Свържи се с нас

Ние сме на разположение да отговорим на вашите въпроси.