Консултирай се сега

Дело за родителски права – Какво трябва да знаете?

При прекратяване на брака след развод или когато двамата родителите нямат сключен граждански брак и не постигнат съгласие за родителски права на детето, съдът може да предостави упражняването на родителски права на един от двамата. Ако искате да заведете дело за упражняване на родителски права, може да се обърнете към добър адвокат по семейно право от адвокатска кантора Имаш право.

Как да заведа дело за упражняване на родителски права?

В случай, че не може да постигнете споразумение за упражняване на родителски права, всеки от родителите може да предяви иск пред Районен съд по настоящ адрес на детето за определяне на упражняването на родителските права.

Иск за упражняване на родителски права може да се съедини с иск за издръжка на дете. Издръжката се заплаща чрез родителя, на който са предоставени родителските права. Освен упражняване на родителски права и размер на издръжката, съдът се произнася и относно местоживеенето на детето и личните отношения с родителите.

NB: Съдът може да поиска становище от Дирекция “Социално подпомагане”, който да предостави данни относно интересите на детето и родителския капацитет на страните.

В тежест на родителя, който претендира родителските права, е да докаже личните си качества и възможността да отгледа детето. При развод, съдът може служебно да се произнесе на кого от родителите да предостави упражняването на родителски права, мерките на упражняване, режим на лични отношения с другия родител и размер на издръжка.

При определяне на родителските права, съдът се ръководи от интересите на децата. Те са свързани с правилното отглеждане и възпитание на детето, създаване на навиците и възможността то да израства като пълноценна личност. При определяне на родителските права, съдът може да изслуша децата, ако те са навършили 10 годишна възраст.

Когато решението влезе в сила, другият родител е задължен да продължи да полага грижи за детето.

Как да заведа дело за ограничаване и лишаване от родителски права?

Иск за ограничаване на родителски права се завежда от Районен съд, когато поведението на родител представлява опасност и застрашава здравето, личността, възпитанието или имуществото на детето. Районният съд може да възложи упражняването на родителските права на друго лице или да ограничи, отнеме родителските права, както и да постави условие за упражняването им.

При продължителна психическа или душевна болест се вземат мерки за ограничаване на родителските права.

Лишаване от родителските права се извършва само в особено тежки случаи при застрашаване личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето. Лишаване от родителски права може да се наложи и при трайно неполагане на грижи и незаплащане издръжка на детето без основателна причина.

Делата за родителски права са изключително деликатни и изискват висок професионализъм и отдаденост, тъй като се касае за развитието на децата. Препоръчваме Ви да се обърнете към опитен адвокат, който да Ви съпроводи при завеждане на дело за родителски права и защита интересите на детето. Ние, разбира се, сме на ваше разположение.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас