Консултирай се сега

Необходимите документи при покупко-продажба на МПС: Пълен списък

В тази статия ще споделим повече информация за необходимите документи при покупко-продажба на МПС (моторно превозно средство). Действащият Закон за движение по пътищата (ЗДвП), посочва че моторните превозни средства (МПС) в България се продават, даряват, делят с писмен договор с нотариална заверка на подписа на страните. Следователно, на първо място и най-важно е продавачът и купувачът следва да изготвят договор за покупко-продажба на МПС, в който да идентифицират автомобила, да посочат неговите отличителни спецификации, да определят цена (когато това е приложимо), както и да уговорят други клаузи и неустойки.

Формалната процедура

Пред нотариуса следва да се явят лично продавача и купувача. Те могат да бъдат представлявани и от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Важно е да знаете, че ако е продавачът е в брак, той трябва да се яви с половинката си, защото автомобилът е част от семейната имуществена общност.
Пред нотариуса следва да се представят следните документи:
• Талон на автомобила /МПС/ – голям и малък;
• Платен данък;
• Застрахователна полица гражданска отговорност;
• Удостоверение за семейно положение /ако продавачът е в брак/;
• Пазарна/застрахователна стойност на автомобила – издава се от застрахователна компания и служи като база за определяне на нотариалните такси;
• Документ за самоличност на страните;
• Пълномощно, когато страна се представлява от пълномощник;
• Протокол/Решение на Юридическо лице, ако автомобилът е собственост на дружество;
• Договор за покупко-продажба на МПС.
NB: Може да продадете автомобила, дори без застраховка и технически преглед!
Когато автомобилът е придобит по време на брак, задължително следва да се явят двамата съпрузи /като единият може да се представлява с пълномощно/. Ако автомобил, придобит по време на брак, е присъден в дял на единия съпруг след развод, то следва да се предостави и съдебно решение за това.

Такси

Таксите, които следва да заплатите при продажба на МПС са два вида:
• Нотариална такса, съгласно тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Тя се определя като процент от продажната цена;
• Данък МПС, който се заплаща към данъчната служба – в зависимост от различните общини процентът варира /3% за гр. София.

Промяна на собствеността

След като придобиете автомобила, купувачът следва да регистрира промяната в собствеността. Това се случва в едномесечен срок пред КАТ. Там купувачът предоставя договора за покупко-продажба на МПС. Продавачът може да подаде заявление в КАТ за запазване на регистрационния номер на МПС, за да регистрира друго със същия номер. Заявлението се подава преди седелката като в срок до 1 месец, той има право да регистрира друго МПС със същите табели. Регистрацията към общината се извършва по служебен път. Препоръчваме на продавачите да отпишат автомобила от своята партида, тъй като рискуват пропуск в администрацията и съответно начисляване на вече недължими данъци.
В случай, че желаете юридическа помощ за различните документи при покупко-продажба на МПС е добре да се свържете с нас във формата за контакт или на посочения в сайта телефон, ако имате нужда от юридическа помощ. Вижте повече полезна информация от нас и в социалните мрежи!

Comments are closed.

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас