Консултирай се сега

Индексация на цените на мобилните оператори – какви са вашите права?

В последните месеци, трите мобилни оператора в страната – А1, VIVACOM, YETTEL обявиха индексация на месечните такси. Причина за това са Общите условия, които дават право на операторите, да увеличат месечната такса на клиентите си, спрямо годишната инфлация.

Много потребители се оказаха в хипотезата да бъдат уведомени за увеличението, без да могат да оспорят това пред оператора. В случай, че получите подобно съобщение и мобилният оператор увеличи неправомерно месечната Ви такса,  може да се обърнете към адвокат, който да Ви помогне да защита правата си.

Могат ли мобилните оператори да увеличат месечната ми вноска?

Вече съществува практика на съдилищата, с която се признава за нищожна клаузата за индексация на цените. По този начин мобилният оператор ще бъде осъден да възстанови надвзетите суми по приложената нищожна клауза за индексация, както и ще възстанови сторените от потребителя разноски за адвокат и държавни такси.

Според Закона за защита на потребителите, подобна клауза е неравноправна, тъй като тя не позволява на потребителя да прецени икономическите последици от сключването на договора. При силни инфлационни процеси, таксата на потребителите би се повишила значително. Ако тази цена бъде запазена при последващо намаляване на цените, то това би довело до несправедливо обогатяване на мобилния оператор.

Тъй като се касае за гражданско дело, няма как мобилният оператор да бъде принуден да промени общите условия. Пред вас, обаче, стои възможността да заведете гражданско дело пред компетентния Районен съд.

Как да заведа дело срещу мобилен оператор?

Ако се нуждаете от адвокат, който да Ви помогне при завеждане на дело срещу мобилен оператор, може да се обърнете към нас.

Преди да заведете дело, трябва да сте заплатили дължимите месечни вноски, т.е. за Вас да е настъпила вредата от увеличението. Добре е да пазите всички платежни бележки, включително и сключения между Вас и мобилния оператор договор и последващи анекси.

Самото дело се завежда пред Районния съд, в който е Вашият постоянен адрес. С подаване на исковата молба описвате всички настъпили за Вас вреди, като ваше право е да претендирате възстановяване на сторените от Вас разноски по водене на делото. Това означава, че с решението по делото, съдът ще задължи мобилния оператор да Ви плати и адвокатските разноски.

Делото на Районния съд подлежи на обжалване пред Окръжен съд. Окръжният съд може да потвърди решението или да постанови ново. Съдебният акт на Окръжен съд подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд, чиито акт е окончателен.

Преди да заведете дело за нерегламентирано повишаване на цена по договор, в следствие на индексация, обърнете се към адвокат по гражданско право.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас