Консултирай се сега

Как да избегнете обичайните грешки при регистрация на фирма?

Това, което сред широката общественост е известно като регистрация на фирма хората, които се занимават с право наричат регистрация на търговско дружество. Фирмата, така както ни е известна според широката общественост обхваща широк кръг от правноорганизационни форми. Тях юридическата наука и практика наричат различни видове търговски дружества. Когато решите, че вече е дошло времето ви, в което ще започнете да се издържаме чрез самостоятелна търговска дейност е добре да се свържете с най-добрите адвокати за регистриране на фирма. Те ще могат те да ви съдействат да оптимизираме процеса на регистрация.

Първи стъпки при регистрация на фирма

Най-добрите адвокати за регистриране на фирма на първо място ще ви помогнат с избора на най-подходящата за вас правно организационна форма. Това е основата за вашата фирмата, която мислите да регистрирате. Оптимизацията на процеса на регистрация на дружеството започва именно от това. Българското законодателство познава множество видове търговски дружества. При някои от тях личната отговорност на съдружниците е субсидиарна на отговорността на дружеството. При други дружества отговорността на техните учредители, съдружници и акционери не може да бъде ангажирана за задължения на дружеството. Един добър адвокат за регистрация на фирми ще Ви помогне по-бързо да минете през всички тези потенциални възможности. А след това може да изберете най-добрата юридическа форма за организацията на вашия бизнес.

Най-важните неща

След като е избрана най-подходящата правна форма за вашата фирма добрият адвокат за регистрация на фирма ще може да ви съдейства за оптимизирането на останалата част от процеса за регистрация на фирма. Изключително важно е как ще бъде подготвен и какво ще бъде съдържанието на най-важния документ на фирмата. Това е дружественият договор или устава. В него се уреждат съществените белези на фирмата Ви като нейното наименование, седалището и адреса ѝ на управление, предмета на дейност и срокът, за който се учредява, ако има такъв.

В този документ се посочват и как ще функционира фирмата, която регистрирате. Какви ще се отношенията между органите на фирмата, техните функции и взаимодействието между тях. В процеса на изготвянето на този най-важен дружествен документ добрият адвокат по регистрация на фирми може действителн ода бъде много полезен. Ако сами решите да минете през този процес можете действително да се лутате много. Правният опит помага на адвоактите от екипа ни да ви дадат най-точните и най-подходящи за вас и вашата конкретна ситуация съвети.

При оптимизацията на процеса добрият адвокат за регистрация на фирма може да ви насочи и към най-подходящата банка. В нея най-бързо и безпроблемно да откриете набирателна сметка, по която да бъде депозиран капиталът на дружеството ви. Също така, с цел оптимизация на процеса може да ви окаже съдействие и при запазването на час при нотаруси, който да завери образецът от подписа ви, който се изисква, за да бъде вписана фирмата в Търговския регистър.

Как има най-голям смисъл да използваш адвокат за регистрация на фирма

Добрият адвокат за регистрация на фирма ще извърши регистрацията възможно най-бързо и с най- малко занимаване от Ваша страна. При заявяване на документите към Търговския регистър той ще направи това по електронен път. По този начин нещата ще станат по-бързо. Освен това по този начин ще ви спести половината от държавната такса.

Нашият богат опит с регистрацията на фирми ще Ви бъде от полза, за да оптимизираме процеса на регистрация на фирма. Това ще позволи в най-бързи срокове да можете да започнете да упражняваш търговската си дейност. Нашите адвокати ще Ви съдействат във формата за контакт или на посочения в сайта телефон, ако имате нужда от помощ при регистрацията на вашето дружество. Вижте повече полезна информация от нас и в социалните мрежи!

Comments are closed.

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас