Консултирай се сега

Банково право

Адвокатите ни имат богат опит в сферата на банковото право, като могат да предоставят консултации и цялостно правно сътрудничество, както в етапа на воденето на преговори при сключването на различни банкови договори, така и при необходимост от промяна на условията по сключените договори. Екипът ни осъществява и процесуално представителство при възникнали спорове във връзка с тези договори.

Ние можем да осигурим надеждна защита на Вашите законни интереси във връзка с отношенията Ви с банки и други финансови институции.

Нашите адвокати проверяват задълбочено договорите, намират празноти и неравноправни договорни клаузи, които в бъдеще могат да създадат неочаквани от Вас проблеми.

Част от услугите, които можем да Ви предоставим:

  • Правни консултации при сключване на договор за кредит с банки или други финансови институции, както и рисковете при учредяване на ипотека и други обезпечения;
  • Необслужване на кредити;
  • Цялостна защита срещу банки при неправомерно едностранно увеличаване на лихва по договор за кредит, както чрез преговори, така и по съдебен път;
  • Атакуване пред съда на неравноправни клаузи в договори за банков кредит;
  • Правно съдействие при предсрочна изискуемост на задължения по договор за банков кредит и съдебното им реализиране;
  • Юридическа проверка при прекратяване на заеми;
  • Юридическа консултация при поръчителство и солидарна отговорност;
  • Съдействие при облекчение и рефинансиране на стари задължения.

В случай, че се нуждаете от помощ и консултация с адвокат, може да ни потърсите на имейл office@imashpravo.bg или на телефон +359883547197

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас