Консултирай се сега

Банково право

Адвокатите ни предоставят консултации и цялостно правно сътрудничество във връзка с преговори и сключване на договори с банкови институции. Нашите адвокати проверяват договорите задълбочено, следят за празноти и неравноправни клаузи, а дългогодишното ни сътрудничество с икономисти ни спомага да предоставим цялостен финансов анализ на клиентите ни.

Част от услугите, които предлагаме:

 • Правни консултации при сключване на договор за кредит с банки или други финансови институции;
 • Консултиране по търговски кредити и свързани с тях сделки и обезпечения;
 • Договори за управление на активи, проектно финансиране;
 • Право на банковите гаранции;
 • Кредитни линии;
 • Финансиране на публично-частно за партньорство;
 • Необслужване на кредити;
 • Правно съдействие при предсрочна изискуемост на задължения по договор за банков кредит и съдебното им реализиране;
 • Цялостна защита срещу банки при неправомерно едностранно увеличаване на лихва по договор за кредит;
 • Юридическа проверка при прекратяване на заеми;
 • Консултиране при други свързани сделки;
 • Съдействие при облекчение и рефинансиране на стари задължения;
 • Съдействие при осигуряване на средства във връзка със строително финансиране;
 • Атакуване пред съда на неравноправни клаузи в договори за банков кредит.

В случай, че се нуждаете от помощ и консултация с адвокат, може да ни потърсите на имейл office@imashpravo.bg или на телефон +359883547197

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас