Консултирай се сега

Защита на личните данни

GDPR или Регламент 2016/679 ЕС представлява нормативен акт от европейското право, с който са въведени правила при обработване и съхранението на лични данни, които са задължителни за всеки един бизнес, както в България, така и в Европейския съюз.

Считано от 25 май 2018 г. тези правила влязоха в сила в България и всяко лице, което обработва или съхранява лични данни, следва да приведе дейността и организацяита си в съответствие с изискванията. В противен случай рискува да понесе финансови санкции.

Нашият екип може да Ви предложи широк спектър от услуги във връзка с обработването и съхранението на лични данни. При необходимост можем да осигурим процесуално представителство пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), когато правата Ви са нарушени или са насочени претенции спямо Вас, в качеството Ви на администратор на лични дании.

Някои от услугите, които предлагаме в областта на личните данни са:

• Консултиране и цялостен правен анализ за необходимостта и обема на мерките, които следва да бъдат предприети от Ваша страна за изпълнение на изискванията на законодателството в сферата на защита на личните данни;

• Изготвяне на всички необходими документи, внедряващи GDPR изискванията към дейността на вашето дружество като вътрешни правила, декларации, правилници, политики, договорни клаузи и др.

• Анализ и оценка на необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на данните;

• Привеждане в съответствие с изискванията на Регламента договорните документи на дружеството;

• Обучения на работниците и служителите за работа с лични данни и изискванията към тях съобразно сферата на компетентност и изпълняваните функции в дружеството

• Актуализация на контактните форми на интернет страници и формуляри за попълване от страна на потребители и/или клиенти

• Актуализация на документите при промени в законодателството.

В случай, че се нуждаете от помощ и консултация с адвокат, може да ни потърсите на имейл office@imashpravo.bg или на телефон +359883547197

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас