Консултирай се сега

Представителство в съдебни и арбитражни производства

Адвокaтите на Имаш право притежават богат практически опит във воденето на дела във връзка с граждански, облигационни, административни, търговски, семейни, вещни и наказателни спорове.

Част от нашата практика е свързана с представителство на различни компании пред арбитражни съдилища и различни регулаторни органи като Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), Комисия за защита на потребителите (КЗП) и др.

Основният принцип, който ни води е “Винаги търси решенията, които предотвратяват спора, а не тези, които могат да го решат”.

Когато обаче всички възможности за разрешаване на възникналия спор са изчерпани или не са довели до желания резултат, следва да се предприемат своевременни действия пред компетентната институция.

За успешното провеждане на производство, което да доведе до успешно приключване на спора, предлагаме следните услуги:

  • Цялостен предварителен анализ на относимите към вашия спор факти и правни основания, завършващ със становището ни относно възможностите за спечелване на делото, преди да бъде започнато
  • Предварително, бързо и ефективно обезпечаване на вашето вземане преди започването на делото, ако с оглед на професионалната ни преценка това е необходимо
  • Процесуално представителство и извършване на всички необходими процесуални действия за събиране и представяне пред съда на всички относими и налични доказателства
  • Във всеки един етап на съдебния процес можем да съдействаме за постигането на спогодба чрез способите на медиацията и преговорите, при Ваше желание в тази насока
  • Своевременно получаване на окончателния съдебен акт и привеждането му в изпълнение

В случай, че се нуждаете от помощ и консултация с адвокат, може да ни потърсите на имейл office@imashpravo.bg или на телефон +359883547197

Полезни връзки:

Комисия за защита на конкуренцията
Комисия за защита на потребителите
Българска търговско-промишлена палата

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас