Консултирай се сега

Трудово право

Много често при сключването на трудови договори, при тяхното изпълнение от Ваша страна или при прекратяването им, работодателите се възползват от по-силната си икономически позиция и от това, че разполагат с по-голям ресурс, за да наложат властта си. Често те не изпълняват разпоредбите на закона и злоупотребяват с по-силното си положение спрямо служителите си.

В подобни ситуации бихме могли да Ви окажем съдействие, за да защитите своите права, като някои от услугите, които можем да Ви предложим са следните:

  • консултация и становища по всички трудовоправни въпроси;
  • преговори със служители и работодатели за уреждане на възникнали противоречия, в духа на добросъвестност и сътрудничество;
  • процесуално представителство при водене на трудовоправни спорове;
  • обезщетение при трудова злополука и професионална болест;
  • защита при съкращение и незаконно уволнение или друго нарушение на трудовите Ви права

В случай, че се нуждаете от помощ и консултация с адвокат, може да ни потърсите на имейл office@imashpravo.bg или на телефон +359883547197

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас