Консултирай се сега

Търговско право

Услугите, които предлагаме могат да бъдат полезни, както на малки и средни предприятия, така също и на едрия бизнес, а нашата дългогодишна практика в обслужването на търговски дружества в различни сфери от икономиката, спомага за това да бъдем максимално полезни за Вашия бизнес.

Разполагаме с голям опит в сферата на учредяването и правното обслужване на старт-ъп компании. Предлагаме пълно и цялостно сътрудничество за учредяването на нови дружества, консултация и анализ с оглед на Вашата конкретна нужда, както и цялостно структуриране на инвестициите Ви в България. В случай, че желаете да закриете дружеството си, можем да Ви укажем и необходимото съвействие във връзка с прекратяване му.

Разполагаме с опит в учредяването на всички видове дъщерни образувания в България, преобразуване на дружества, сделки с проектни компании в различни сектори на икономиката, споразумения между съдружниците, инвестиционни споразумения и дружествени спорове.

Придобитият от наша страна богат опит в областта на търговските взаимоотношения ни помага да бъдем максимално полезни на клиентите, които са решили да ни гласуват доверие като можем да предоставим висококачествени и своевременни съвети в процеса на преговорите и подготовката на търговски договори.

В случай на спор, ние съдействаме за най-добрата защита на интересите на клиентите, с оглед избягването на продължителни съдебни процедури и свързаните с това разходи, като при необходимост можем да окажем и процесулано представителство пред съдебна или арбитражна институция.

В сферата на дружественото и търговското право част от услугите, които редлагаме са следните:

 • Правни консултации при сключване на договор за кредит с банки или други финансови институции;
 • Консултиране по търговски кредити и свързани с тях сделки и обезпечения;
 • Договори за управление на активи, проектно финансиране;
 • Право на банковите гаранции;
 • Кредитни линии;
 • Финансиране на публично-частно за партньорство;
 • Необслужване на кредити;
 • Правно съдействие при предсрочна изискуемост на задължения по договор за банков кредит и съдебното им реализиране;
 • Цялостна защита срещу банки при неправомерно едностранно увеличаване на лихва по договор за кредит;
 • Юридическа проверка при прекратяване на заеми;
 • Юридическа проверка при поръчителство и солидарна отговорност;
 • Консултиране при други свързани сделки;
 • Съдействие при облекчение и рефинансиране на стари задължения;
 • Съдействие при осигуряване на средства във връзка със строително финансиране;
 • Атакуване пред съда на неравноправни клаузи в договори за банков кредит.

В случай, че се нуждаете от помощ и консултация с адвокат, може да ни потърсите на имейл office@imashpravo.bg или на телефон +359883547197

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас