Консултирай се сега

Семейно и наследствено право

Адвокатите ни предоставят консултации, съвети и процесуално представителство по дела свързани със Семейното и наследствено право.

Изцяло разбираме, че въпросите, който са свързани с тези сфери на правото имат и своята емоционална страна и могат да бъдат стресиращи и натоварващи за нашите клиенти. Поради това, след като се запознаем с казуса, ако не желаете да се въвличате емоционално в този проблем, ние изцяло ще поемем грижата за неговото решаване.

Услугите, които предлагаме в таси сфера на правото са следните:

 • Изготвяне на брачни договори, съобразени с изискванията на клиентите;
 • Правна помощ при избор на режим на имуществени отношения на съпрузите;
 • Процесуално представителство при развод по взаимно съглаие и по исков ред;
 • Представителство по искове за родителски права, определяне и изменение на издръжка;
 • Защита в случай на домашно насилие;
 • Съдействие при установяване на произход, оспорване на бащинството;
 • Съдействие и консултации при припознаване на дете и оспорване на припознаване;
 • Процесуално представителство при ограничаване и лишаване от родителски права;
 • Kонсултация и изготвяне на завещания;
 • Оспораване на завещания пред съд, отменяване на завщателни разпореждания и завети и възстановявване на запазена част;
 • Съдебна и извънсъдебна делба на имущество;
 • Искове за по-голям дял от имущество, придобито по време на брака.

В случай, че се нуждаете от помощ и консултация с адвокат, може да ни потърсите на имейл office@imashpravo.bg или на телефон +359883547197

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас