Изключване на съдружник от ООД 

Често в практиката след регистрацията на едно дружество с ограничена отговорност част от неговите съдружници се дезентиресират от дружествените работи…

Read More