Наследяване на недвижим имот без документ за собственост. Какво да правим?

В миналото е било много разпространено в нашата страна при прехвърлянето на недвижими имоти да не бъде спазвана законоустановената форма.…

Read More