Негаторен иск. Защита на правото на собственост.

Правото на собственост е едно от най-защитаваните в съвременната правна система, защото е едно от най- важните субективни права. Правната…

Read More