Перемпция и прекратяване на изпълнително дело при ЧСИ

Много често образуваното изпълнително дело при ЧСИ влече след себе си много проблеми за длъжниците. Стига се до запор на…

Read More