Родителски права – какво да правите, ако ви възпрепиятстват да ги упражнявате?

Макар разрешенията дадени в т. 2 от Тълкувателно решение № 1/2016 от 03.07.2017 г. съвместното упражняване на родителски права след…

Read More